De praktijkondersteuners

Praktijkondersteuning Chronische Zorg & Ouderenzorg
Mijn praktijkondersteunster Marjoleine adviseert en begeleidt mensen met chronische aandoeningen als suikerziekte, (hoog risico) op hart- of vaatziekte en longaandoeningen. Zij werkt met professionele protocollen die gezamenlijk met de regionale organisatie POZOB worden opgesteld. Met deze protocollen als leidraad is er veel plaats voor persoonlijk contact en wordt samen met de patiënt een individueel zorgplan opgesteld. De patiënt kan hierin zelf zijn/haar waarden inzien en bijhouden door het MGP programma. Onze filosofie is dat alleen met maatwerk deze groep mensen optimaal begeleid kan worden. 

Marjoleine is ook speciaal opgeleid om kwetsbare ouderen met hun gezin en familie te ondersteunen en te begeleiden. Ook deze zorg is vanuit de regionale organisatie POZOB georganiseerd. Onze doelstelling is dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen door optimale verzorging en begeleiding van hen en hun familie en mantelzorgers. Ook deze zorg wordt op maat geleverd in overleg met de patiënt en alle mensen in de zorg die daarbij betrokken zijn.

Marjoleine Albarda
Marjoleine dot“Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Het kan er voor zorgen dat je fit bent en je een goed gevoel hebt. Als je bijvoorbeeld astma, COPD, diabetes of een (verhoogd risico op) hart- of vaatziekte hebt, dan is een gezonde leefstijl nog belangrijker. In de praktijk van Jean-Paul, help ik de mensen hierbij en geef ik advies. Samen kijken we wat voor hen haalbaar is en welk doel ze willen bereiken. Maatwerk, dat is wat Jean-Paul en ik belangrijk vinden.
Daarnaast begeleid ik mensen in het omgaan met en onder controle houden van (het risico op) een chronische aandoening. Omdat het om (de kans op) chronische ziekten gaat, heb ik vaak langdurig contact met deze mensen. Vertrouwen en je bij mij op je gemak kunnen voelen, staan hierin centraal. Tot slot kan ik ook, als mensen ouder worden en het thuis niet meer allemaal soepel loopt, hen vooruit helpen.”

Praktijkondersteuning Psychische Klachten
Mijn praktijkondersteuners Marianne en Menno adviseren en begeleiden volwassenen met psychische klachten of gedragsproblemen. Jeske doet hetzelfde maar dan bij kinderen. Ook zij werken vanuit de regionale organisatie POZOB met professionele protocollen. Natuurlijk staat in hun werk persoonlijke aandacht en begrip hoog bovenaan. Zij kennen alle mogelijkheden van de geestelijke gezondheidszorg in onze regio en kunnen daardoor op maat mijn patiënten begeleiden of verwijzen.

Menno Venrooy
Menno dot“Muziek luisteren, koken en gezellig op pad met vrienden, dat doe ik graag in mijn vrije tijd. De tijd dat ik werk, ben ik deels te vinden in de praktijk van Jean-Paul. De overige tijd besteed ik bij een andere huisarts en aan de cliënten van mijn eigen praktijk voor gezinscoaching en psychotherapie in Boxtel.
Sinds mijn 19e werk ik in de geestelijke gezondheidszorg. Eerst vooral met kinderen en later ook met gezinnen en volwassenen. Het helpen van kinderen en volwassenen vind ik enorm boeiend. Ieder heeft zijn eigen, unieke verhaal en steeds weer als ik iemand ontmoet, ben ik hier nieuwsgierig naar. Dat ben ik dus ook naar jouw verhaal, als Jean-Paul je doorverwijst naar mij. Dat kan bijvoorbeeld zijn, omdat je niet lekker in je vel zit. Samen gaan we dan aan de slag om je je weer beter te laten voelen. Belangrijk hierbij is dat je ervoor open staat, want dan kan ik je het beste helpen. En hoewel het een serieuze zaak is, laat ik humor daarbij niet ontbreken.”

Marieke Zoetekouw

Binnenkort lees je hier mijn persoonlijk stukje

Jeske Jacobs

Jeske dot“Ik vind het leuk om met kinderen en hun ouders te werken en te zoeken naar de manier waarop ik hen het beste kan begeleiden en ondersteunen. Na mijn opleiding psychologie met de specialisatie kind en jeugd, heb ik jaren bij Combinatie Jeugdzorg gewerkt en nu dus als praktijkondersteun(st)er geestelijke gezondheidszorg jeugd (POH-GGZ-Jeugd) in de praktijk van Jean-Paul.
Het valt niet mee als je als kind in een lastige situatie terecht komt en daarbij hulp nodig hebt. Omdat dit al zwaar genoeg is, probeer ik vooral te kijken naar de eigen kracht van het kind door te zoeken naar wat er al goed gaat en vanuit daar samen aan de slag te gaan met wat er niet zo goed gaat. Ook gebruik ik graag humor in het contact met kinderen.”

Wij staan klaar voor jou!

De huisarts
De praktijkassistentes
De praktijkondersteuners